We all had a dream

Mario Matoković

Site-specific instalacija „We all had a dream“ referira se na povijesni kontekst M.L.Kingove izjave „I have a dream“ ujedno kao i jedan od najznamenitijih govora u povijesti koji se odnosi na prosperitet u kontetsku ljudskih prava, ali i dobra općenito. Gledajući i promatrajući recentne događaje na američkom kontinentu, velika promjena se nije dogodila te su problemi i danas vrlo izraženi. Promišljamo li Europu kao zajednicu naroda, iz nedavnih zbivanja vezanih za etničke skupine, manjine, emigrante, itd. možemo vrlo lako uvidjeti da „stari kontinent“ također ne živi vlastiti san, posebice ako se vodimo geslom „In varietate concordia“ („Ujedinjeni u različitosti“) zaključujemo da ujedinjenost i različitost na europskom tlu nikada nije funkcioniralo, te da je navedeno geslo gotovo utopija. Rad „We all had a dream“ kao djelomična parafraza Kingovog govora, prenesen u današnjicu progovara o snovima o državi, zajednici, boljitku, itd.

20:00h / Sinagoga

SITE-SPECIFIC INSTALACIJA