Tragovi

Kristina Marić

Utiskivanje tragova na površini kože stvara crteže, koji polako nastaju, a još sporije blijede. Tragovi svojom dubinom i crvenilom, aludiraju na naš urođeni mehanizam izbljeđivanja sjećanja. Tretirajući vlastitu membranu između vanjskog i unutarnjeg opažaja svijeta, autorica ispipava na koji način memorija nastaje, traje i iščezava. Cijeli taj proces testira strpljenje i volju za osvješćivanjem brojnih iskustava i mikrotrauma koje svakodnevno zapisujemo na/u sebi.

19:00h / Sinagoga

PERFORMANS