Nekoliko krajolika i strojeva

Tin Dožić

Nekoliko krajolika i strojeva je apstraktna zvučna izvedba. DIY uređaji dovedeni su u odnos sa zvucima raznih pejzaža i stvaraju distopijsku kompoziciju. Izvedba je pozicionirana na sjecište tehnologije i prirode i tematizira njihov sukob. Buka i harmonije, entropija i sklad, organsko i mehanično te tehnološko i živo sudaraju se u elektroakustičkom zvučnom krajoliku kasnog antropocena.

22:00h / Muzej grada Koprivnice

ZVUČNA IZVEDBA